Điện mặt trời ở ấp Thiềng Liềng chỉ đủ phục vụ cho dân thắp sáng. Ảnh: Lê Châu

‹ Return to Ấp nghèo chờ điện lưới

Điện mặt trời ở ấp Thiềng Liềng chỉ đủ phục vụ cho dân thắp sáng. Ảnh: Lê Châu

Điện mặt trời ở ấp Thiềng Liềng chỉ đủ phục vụ cho dân thắp sáng. Ảnh: Lê Châu

Điện mặt trời ở ấp Thiềng Liềng chỉ đủ phục vụ cho dân thắp sáng. Ảnh: Lê Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

 

Giải Thưởng - Chứng Nhận