Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh


Dự án Hợp tác Đan Mạch – Việt Nam về Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh (GIF) – Một quỹ nhằm khuyến khích các khoản đầu tư vào lĩnh vực tiết kiệm năng lượng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh

1. Quy mô: 110 tỷ đồng

2. Đối tượng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc 3 lĩnh vực gạch, gốm và chế biến thực phẩm (các ngành nghề khác có thể được xem xét) áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng có khả năng đóng góp vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng (TKNL) từ 5%-10% theo Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Địa điểm:

Các địa phương được áp dụng: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Nam, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM, Bình Dương.

4. Mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 100-130 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 2 năm 2015 và 2016.

5. Cơ chế tài chính:

– Hỗ trợ bảo lãnh tín dụng từ 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả.

– Bảo lãnh tính dụng 50% giá trị khoản vay cho các hoạt động đầu tư.

– Được cấp cho bất kỳ ngân hàng nào được doanh nghiệp lựa chọn.

– Thưởng tiết kiệm năng lượng (từ 10%-30% giá trị khoản vay – từ 20 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng) để trả một khoản vay trực tiếp vào tài khoản vay của doanh nghiệp dựa trên phần năng lượng thực tế tiết kiệm được.

6. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp:

– Vốn điều lệ 100% trong nước và dưới 100 tỷ đồng.

– Quy mô dưới 300 nhân viên.

– Doanh nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động.

– Dự án đề xuất chưa được khởi động

– Dự án đề xuất sẽ giảm ít nhất 20% năng lượng tiêu thụ hoặc khí thải CO2, trong một cộng đoạn sản xuất cụ thể hoặc đối với một thiết bị cụ thể và phải phù hợp với các quy định liên quan tại Việt Nam.

– Khoản vay để đầu tư vào dự án đề xuất phải trên 400 triệu đồng.

– Tổng mức tài trợ doanh nghiệp nhận được từ GIF hoặc nhà tài trợ khác không vượt quá 30% khoản vay dùng cho dự án.

– Doanh nghiệp cam kết tiếp các đoàn khách tham quan học hỏi kinh nghiệm thực hiện dự án và công bố thông tin như một trường hợp nghiên cứu điển hình nhằm khích lệ sự nhân rộng của dự án.

7. Các bước doanh nghiệp cần chuẩn bị:

– Bên cạnh các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế, cần tiến hành khảo sát tính khả thi của dự án đề xuất nhằm cân đối được các vấn đề giữa lợi ích và chi phí đầu tư.

– Chuẩn bị năng lực kỹ thuật và nguồn nhân lực.

– Chuẩn bị năng lực tài chính để huy động vốn đầu tư tự có của chính doanh nghiệp.

– Chuẩn bị tài sản thế chấp cho 50% giá trị khoản vay.

– Tiếp cận và thảo luận với ngân hàng nhằm có sự đồng thuận hỗ trợ cho khoản vay đầu tư tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh

Tầng 11, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại: 0432041616

Email: fm.info@lcee.vn

Website: www.lcee.vn

Nguồn: tietkiemnangluong

Tagged with: ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

 

Giải Thưởng - Chứng Nhận