Elon Musk muốn dùng bom nhiệt hạch tạo ra Mặt Trời nhân tạo trên Sao Hỏa

‹ Return to Elon Musk muốn dùng bom nhiệt hạch tạo ra Mặt Trời nhân tạo trên Sao Hỏa

Elon Musk muốn dùng bom nhiệt hạch tạo ra Mặt Trời nhân tạo trên Sao Hỏa

Elon Musk: “Chúng ta đang đánh giá quá thấp sức mạnh của năng lượng Mặt Trời”

Elon Musk muốn dùng bom nhiệt hạch tạo ra Mặt Trời nhân tạo trên Sao Hỏa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

 

Giải Thưởng - Chứng Nhận