Một hệ thống sản xuất năng lượng gió trên biển. Ảnh: Saferenvironment

‹ Return to Năng lượng tái tạo hút vốn tư nhân

Một hệ thống sản xuất năng lượng gió trên biển. Ảnh: Saferenvironment

Một hệ thống sản xuất năng lượng gió trên biển. Ảnh: Saferenvironment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

 

Giải Thưởng - Chứng Nhận