Thiết bị SunToWater có thể sản xuất nước từ không khí ô nhiễm. Ảnh: Mark Kolbe.

‹ Return to Thiết bị biến không khí thành nước sạch bằng năng lượng mặt trời

Thiết bị SunToWater có thể sản xuất nước từ không khí ô nhiễm. Ảnh: Mark Kolbe.

Thiết bị SunToWater có thể sản xuất nước từ không khí ô nhiễm. Ảnh: Mark Kolbe.

Thiết bị SunToWater có thể sản xuất nước từ không khí ô nhiễm. Ảnh: Mark Kolbe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

 

Giải Thưởng - Chứng Nhận