Ông Đỗ Đức Quân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương cho biết: Gần 5 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đọan 2011 – 2015 đã thu được nhiều kết quả tích cực.

‹ Return to Trong 5 năm tiết kiệm được gần 6% năng lượng

Ông Đỗ Đức Quân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng - Bộ Công thương cho biết: Gần 5 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đọan 2011 - 2015 đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Ông Đỗ Đức Quân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương cho biết: Gần 5 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đọan 2011 – 2015 đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Ông Đỗ Đức Quân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương cho biết: Gần 5 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đọan 2011 – 2015 đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

 

Giải Thưởng - Chứng Nhận