​NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM (Ảnh: HTV)

‹ Return to Vì cuộc sống Xanh: Tiết kiệm điện tại TP.HCM

​NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh - Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM (Ảnh: HTV)

​NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM (Ảnh: HTV)

​NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM (Ảnh: HTV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

 

Giải Thưởng - Chứng Nhận